Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt hierin lezen hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga.

Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik hier zeer zorgvuldig mee omga. Ik zal jouw gegevens daarom niet aan derden verkopen of verstrekken en bewaar en verwerk ze alleen t.b.v. het doel waarvoor jij ze verstrekt hebt en in overeenstemming met de AVG.

 

Mijn gegevens

Wytske Bouwma-van der Gulik – Z.I.N.G.-coach

Wielsterdyk 35

9024 BD Weidum

KvK: 01141523

 

Welke gegevens verzamel ik en waarom?

Wanneer jij een gratis online product hebt aangevraagd of je hebt ingeschreven voor mijn nieuwbrief, vraag ik je alleen om je naam en e-mailadres. Wanneer je je hebt aangemeld voor een betaalde dienst, vraag ik je om je naam- en adres gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gebruik ik om contact met jou te onderhouden en mijn nieuwsbrieven te versturen; de adresgegevens zijn verplicht op de factuur te vermelden. Je gegevens worden opgeslagen in Gmail en in het e-mailsysteem dat ik gebruik Mailchimp. Van hieruit worden mijn nieuwsbrieven verstuurd.

Wanneer je bij mij staat ingeschreven op mijn mailinglijst en geen e-mail meer van mij wilt ontvangen, kun je je te allen tijde hiervoor uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail.

 

Verwerken overige gegevens

Wanneer je een dienst van mij afneemt, zal ik je om meer persoonlijke informatie vragen. Dit gebeurt tijdens een intake, coachingssessie, training of workshop. Deze gegevens blijven bij mij en/of bij jou en worden alleen gebruikt voor de voortgang van het traject. Ik zal deze nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekken.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Ik heb passende technische maatregelen genomen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Jouw gegevens bevinden zich op apparaten die beveiligd zijn met een code waar alleen ik toegang tot heb. Wanneer ik een enkele keer dingen opschrijf, bewaar ik deze in een afgesloten kast.

 

Aan wie geef ik jouw gegevens door?

Jouw gegevens worden alleen door mij doorgegeven aan mijn boekhouder en de Belastingdienst. Ik ben verplicht de gegevens die op de factuur staan aan hen door te geven. Alle andere persoonlijke informatie wordt aan niemand verstrekt.

 

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of noodzakelijk is voor het doel waarvoor ik ze heb ontvangen. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichting om mijn facturen 7 jaar lang te bewaren.

 

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken. Om op één van deze rechten een beroep te doen, kun je mij persoonlijk of per e-mail het verzoek hiertoe doen.

 

Wytske Bouwma-van der Gulik, mei 2018